Kanadisk utendørs
2020

Little Norway II

Da er det på tide å ta for seg del II, av krigshistorien som handler om samarbeidet mellom Canada og Norge – rundt flygerskolen Little Norway.

Jeg skrev en artikkel tidligere, som for det meste tok for seg bakgrunnen og forarbeidet for å få til en norsk skole i utlandet. Det at det til slutt ble Canada, var nesten bare en tilfeldighet. Norge hadde bestilt ganske mye fly og utstyr av USA, og i forbindelse med disse kontraktene – kom norske myndigheter og offiserer i kontakt med canadiske myndigheter. Dette er kort fortalt bakgrunnen for at Little Norway, ble lokalisert i Canada.

Gammelt sykehjem

Flyplassen ved navn Island Airport, ligger på øya Centre Island rett sør for Toronto. Den brukes faktisk den dag i dag, og på den samme øya lå det et sykehjem for barn – som aldri hadde blitt tatt i bruk. Navnet på dette sykehjemmet var Lakeside Home, og det var her at rekruttskolen ble åpnet allerede i september under ledelse av kaptein Jean-Hansen.

På Centre Island ble det også bygget en hangar, som naturlig nok ble lagt i tilknytning til flystripa. Videre ble det bygget undervisningslokaler og brakker inne i selve byen, men kontorlokaler ble leid.

Januar 1941

Ole Reistad overtok på denne tiden kommandoen over treningsleiren, og avtroppende sjef Bjarne Øen måtte etter en beordring tilbake til London.

Leiren selges til Royal Canadian Air Force

Leiren selges til Royal Canadian Air Force

Drøye 2,5 år etter at leiren var blitt åpnet, så selges den til Royal Canadian Air Force (RCAF) Etter dette fikk den nytt navn; Lakeside Camp. På grunn behov for mer plass, ble det opprettet et nytt treningssenter i mai 1942. Dette ble lagt til Muskoka Airport, som ligger cirka 10 mil nord for Toronto. Det skjedde stadig noe med både opplegg og utdanningssteder, og høsten 1944 ble utdanningen av flygere i sin helhet flyttet til Storbritannia. Dette etter fire år med utdanning av norske flygere i Canada, så var en epoke over. Navnet på den norske utdanningen i Storbritannia, var Norwegian Training Base (NTB) Den var lokalisert på en flystasjon ved navn Winkleigh, nærmere bestemt i Devon. I august 1945 ble leiren i Muskoka Canada, solgt til en privatperson.

Vesle Skaugum

Vi hopper tilbake til året 1941, da åpnet nemlig en rekreasjonsleir som man hadde samlet inn penger for å kunne bygge. Men det var også en rekruttskole, i alle fall så ble Vesle Skaugum benyttet som det i en periode.Plasseringen av Vesle Skaugum, var cirka 20 mil nord for Toronto – mellom to sjøer med navn Oxbow Lake og Dotty Lake. Samtidig som leiren i Toronto ble lagt ned, så ble utdanningen innen radio og telegrafi lagt hit.Stedet ble etter krigen brukt som leirsted for barn og ungdom, og solgt til Kiwanis Club i Toronto.

Flytreningen

Jeg har enda ikke vært inne på selve utdanningen av flygere, dette er naturlig nok viktig historie som jeg skal lage en egen artikkel om ganske så snart. Jeg synes det er viktig å synliggjøre, hva de norske flygerelevene faktisk fikk av opplæring og hva som skjedde videre med dem etter endt utdanning.