Little Norway I

Historien om hva som skjedde med landet vårt under den 2. Verdenskrig, har alltid fasinert meg.

Little Norway I

Det at denne historien har røtter til Canada, er det nok mange som vet allerede. Jeg tenker da på Flyvåpenets Treningsleir, som fikk kallenavnet «Little Norway» Vi skal bli ganske godt kjent med både forarbeid, opplegg og gjennomføring når det gjelder denne flygerskolen på den andre siden av Atlanterhavet. Jeg synes det er passende å ta med litt om dette, på denne siden som omhandler Canada – da det er en viktig del av begge lands historie og samarbeid. Men det var ikke Canada som var den opprinnelige planen for plassering av skolen, men det kommer jeg ganske snart tilbake til.

Planen om en norsk flygerskole i utlandet

Den opprinnelige planen med skolen, var at den skulle ligge på Alapmoen i Målselv kommune og Troms fylke. Når dette ikke lot seg gjør, så ble det en periode vurdert å opprette en skole i Finland. Frankrike ble sett på som et tredje alternativ, men når Frankrike kapitulerte så strandet også denne planen.Den norske eksilregjeringen opprettet derfor Little Norway i Canada, da muligheten åpnet seg der.

Amerikanske fly

Flyene hadde blitt bestilt allerede vinteren 1940 i USA, når flyene etter hvert var klare for levering – så ble de sendt direkte til den nye skolen i Canada. Det opprinnelige behovet for flygere, var tenkt til forsvar av Nord-NorgeSkolen ble offisielt åpnet i november 1940 i Toronto, Canada. Men det hadde allerede vært virksomhet ved skolen, i noen måneder før åpningen. Det var både rekruttskole og flygertrening på stedet, og dette startet opp allerede i august måned 1940.

Mange kategorier soldater

Det er nok mange som tror at det kun var flygere og annet luftpersonell som fikk sin utdanning i Canada – men dette stemmer ikke. Her ble det også utdannet mekanikere innenfor skrog og motor, og totalt var det mer enn 3000 nordmenn som ble utdannet ved Little Norway fra den ble opprettet.

Mange kategorier soldater

Ordre fra general Ruge

Etter at kampene i Sør-Norge stoppet, fikk sjef for Hærens flyvåpen følgende ordre fra General Ruge: 1) Alt utdannet flypersonell skal over til Storbritannia 2) Få britisk hjelp tl å skaffe fly 3) Sett fly og mannskap i i kampene i Nord-Norge.Det skulle vise seg å bli en tøff oppgave å gjennomføre ordren, men etter hvert kom det 24 mann til Storbritannia. På samme transport med HMS «Devonshire» kom også kongen, kronprins og regjeringen.Hvordan avtalen til slutt kom i orden med Canada, skal jeg ta for meg senere. Det var hektisk aktivitet på mange fronter, og man jobbet med flere alternativer på samme tid.

På samme tid var Ole Reistad i Finland, for å sjekke ut hva som var mulig der. Han hadde tidligere hjulpet til med oppæring av finske flygere, da Finland og Russland var i den kjente Vinterkrigen. Men Reistad ville ikke gå for Finland, da han kunne fornemme en økende tyskvennlig holdning hos finnene.

I min neste artikkel blir det mer om Little Norway, og hva som skjedde i campen i Canada.