Kanadisk utendørs
2020

Historien om Canada

Historieer noe som alltid har vekket min interesse, spesielt når det kommer til land ogbyer.

Alle steder har sin historie og bakgrunn, noen kanskje mer spennende ennandre. Det at Canada som selvstendig stat, ikke er særlig mye eldre enn Norge –var i alle fall noe jeg ikke var klar over. Som så mange andre steder rundt iverden, var Canada en britisk koloni helt frem til 1867. Den førstebefolkningen i dagens Canada, var indianere og inuitter. Det er ikke noen tvilom at Canada, har en spennende historie å vise til. Det er ikke bareengelskmennene som var innblandet her, men også franskmennene.

Engelsk- og fransktalende

Områdenesom i dag ligger under Ontario, var den engelsktalende delen avkontinentet. Dette gikk også under navnet «Øvre Canada».NedreCanada, er det som vi i dag kjenner som Quebec – denne delen haddefransktalende innbyggere. Etterhvert kom også Nova Scotia, Britisk Columbia,Saskatchewan, Alberta, New Brunswick og New Foundland med. Men fra begynnelsenvar det bare New Brunswick og Nova Scotia, som ble med i føderasjonen. NewFoundland kom med, så sent som i 1949. Heltfrem til 1931, var Canada en dominion av Storbritannia. Dette var de, helt fradannelsen av Canada som løsrev seg mer fra britisk kolonisering i 1867.

Medlemskap

Detat et sivilisert land som Canada, er medlem av FN er sikkert noe man ser på somen selvfølge. I tillegg er de medlem av FNs særorganisasjoner. Men de er ogsåmedlem av en rekke andre organisasjoner, unioner og handelsavtaler som: Dennordamerikanske frihandelsavtale (NAFTA) Organisasjonen for økonomisk samarbeidog utvikling, G7, G20, Samveldet av nasjoner, Organisasjonen av amerikanskestater (OAS) Organisation internationale de la francophonie, Organisasjonen avamerikanske stater, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Navnets opprinnelse

Navnets opprinnelse
Navnets opprinnelse

 Mestsannsynlig kommer navnet Canada, fra ordet kanata – som igjen betyr bostedeller landsby. Allerede i 1535 ble kanata, brukt for å hjelpe en franskoppdager ved navn Jacques Cartier videre på veien – han var på vei tillandsbyen Stadacona. Dette skjedde i det området, som dagens Quebec cityligger.Detvar da naturlig at Cartier, benyttet seg av dette senere også. Så allerede i1545, finner man navnet Canada både i kart og bøker – i alle fall i deeuropeiske. Navneter blitt brukt litt til og fra, og litt her og der opp gjennom tidene. Men fra1867, fikk det nye landet navnet Canada. Navnet ble mer og mer tatt i bruk, iårene etter at de sikret seg politisk selvstyre fra Storbritannia og Irland.

Kjekt å vite

 Deter kanskje ikke alt dette, som er nytt for alle. Men det at Canada har enspesiell historie, er det ikke noen tvil om. Mendet er ikke bare historien til Canada som er spesiell, det er jo selve landeteller kontinentet også. Det er jo den storslåtte og ville naturen, som er detmest imponerende når det gjelder Canada. Den skal vi se nærmere på, i nesteartikkel.