Kanadisk utendørs
2020

Drikke, mat – ly og varme

Vi skal videre i vår serie om det å kunne klare seg ute i villmarka, for det er mer å tenke på enn det man kanskje skulle tro.

En del har jo gjort sine egne erfaringer, og de skal vi absolutt ikke rikke ved. Har man erfaring og vet hva som fungerer, så for all del fortsett med det du vet fungerer for deg og ditt behov. Som jeg også har sagt tidligere, tipsene mine blir på litt generelt grunnlag. Det vil alltid være personlige behov som spiller inn, og ikke minst lokale variasjoner. Utprøving av alt utstyr er viktig, og ikke minst når man anskaffer seg noe nytt. Det er for sent å finne ut at ting ikke virker, når man allerede er ute på tur. Sammen med utprøving av alt utstyr, kommer også utprøving av pakning. Justeringer av remmer og stropper, hvordan er vekten? For tungt? Noe som kan droppes? Noe som kan revurderes? Som jeg har sagt mange ganger, forberedelser og planlegging er minst halve turen.

Være føre var

I dette så ligger det mye, jeg tenker både på beslutninger og ikke minst praktiske handlinger. Alle må huske på at vi snakker om turer langt fra sivilisasjonen, og ikke en tur i Nordmarka – ja selv den kan faktisk føre deg i kritiske situasjoner for så vidt. Greit vi går videre, eller skal vi ta en pause? Ja dette er noe av de valg man må ta noen ganger, skal dagens etappe forkortes på grunn av været? Om man må iverksette plan B, så husk at det å bygge en base for natten – alltid er langt mer komplisert i mørket og ikke minst når man er sliten.

Beslutninger og konsekvenser

Beslutninger og konsekvenser

Da er det bedre å safe og ta en tidlig beslutning, greit jeg avkorter dagen med 5 kilometer og lager base i lyset. Da har man god tid til å lage seg mat, samt starte planlegging for neste dag før mørket faller på.Vi er litt tilbake til risikoanalyse og risikovurdering, som jeg var inne på tidligere. Hvilke konsekvenser vil de forskjellige beslutninger få, og naturlig nok velger man den mest optimale løsningen – men det krever et våkent og fornuftig hode. Føre var-prinsippet bør være med på hele turen, i alt du gjør og ikke gjør.