Kanadisk utendørs
2020

Canada gjorde Lars Monsen til kjendis

Jadet er faktisk slik at Lars Monsen sin tur på tvers av Canada, medførte at hanble kjendis hjemme i Norge. TV-serien «Canada på tvers» gikk på NRK1 i 2005, ogvar en naturserie om hans 8000 kilometer lange ferd. Ruten var lagt gjennom enav verdens, mest tøffe villmark.

Eneste selskap han hadde på deler av turen,var ulvene. Han brukte tre år, fra han startet i Kaktovik i Alaska – til hanvar fremme ved Goose Bay og Labrador-Halvøya. Det er ikke noen tvil om at LarsMonsen er en tøffing, det har vi jo sett mange eksempler på i årene etter«Canada på tvers» også. Hva han selv rangerer som sin hardeste tur, må bli opptil han selv å vurdere. Men jeg vil tror Canada, kommer høyt opp på listenhans.

Lars Thorbjørn Monsen

 Jadette er det fulle navnet, til mannen som krysset Canada påtvers. Men han har etter hvert, blitt kjent for så mye mer enn det også.Haner født 21.april 1963, og titlene hans har etterhvert blitt ganske så mange:Norsk villmarks- og ekspedisjonsfarer, programleder i NRK og foredragsholder. Itillegg er han forlagssjef for sitt eget forlag – Lars Forlaget.

Lars Thorbjørn Monsen
Lars Thorbjørn Monsen

Siden1991 har han skrevet hele 14 bøker, om sine opplevelser fravillmarksopplevelser i inn- og utland. I tillegg er han utdannet lærer, sådette er en mann med mange jern i ilden. Det at han er engasjert og aktiv, dethar vi sett mange ganger på TV-skjermen. Det er liksom noe eget ved LarsMonsen, som vi liker. Folkelig og jordnær, ja kanskje det er de rettekarakteristikker av Lars Monsen.

TV-program/serier som fulgte etter «Canada på tvers»

 «Påtur med Lars Monsen» handlet om tre turer, som hver av seg hadde en varighet påen måned. Etter «Canada på tvers» ble jo det meste, som søndagsturer å regnefor den tøffe villmarks mannen han er.Etpar år senere, var TV-serien «Nordkalotten 365» et faktum. Det mest spesielleher, var nok at han stod for alt selv – han var med andre ord sin egenkameramann på åtte turer på Nordkalotten. Her kom nok hans samiske aner, godtmed kan jeg tenke meg.

Ingen grenser

 Detteer nok den TV-serien som de fleste av oss husker best, med Lars Monsen somekspedisjonsleder for 12 funksjonshemmede deltakere.«Ingengrenser» vant faktisk prisen «Beste reality» under Gullruten i 2010, mens hanselv vant «Folkets pris» under samme prisutdeling.

Mange døgn i sovepose

 LarsMonsen har drøye 4000 døgn i soveposen, eller rettere sagt netter. Dette i segselv er et meget høyt tall, når vi vet det er 365 dager i ett år. Men det gjørdet ikke mindre imponerende, når over halvparten av dette – er på vinteren ogunder polare forhold.Deter mye som kan skrives og sies om Lars Monsen, men det at «Canada på tvers»gjorde han til rikskjendis er i alle fall et faktum. Vi skal senere se mer påMonsen sin ferd, gjennom det ville og øde Alaska og Canada.