Canada – Geografi og tall II

Canada – Geografi og tall II

Jeg skrev tidligere litt om noe av det Canada kan by på, hva angår natur og geografi. Det er ikke mulig å gjøre noe dypdykk i dette store tema, men heller se litt på det generelle bildet av dette vakre og storslåtte landet. Størrelsen er det bare Russland som slår, men variasjon og vekslende terreng, klima og landskap er minst like imponerende, som størrelsen. Jeg for min del, forbinder Canada med endeløs villmark, øde fjell og ikke minst ishockey. Det siste har ikke noe med geografi å gjøre, men denne idretten betyr enormt mye for landet.

Stort landbruksland

Om vi går helt tilbake til 2006, hadde Canada et areal for landbruk totalt- på snaue 700.000 kvadratkilometer. Dette er betydelig, men jeg er usikker på hvor de havner på listen i forhold til andre store land. Skog vet vi det finnes nok av i Canada, ja faktisk på god vei mot halvparten av landet består av forskjellig type skog. Dette utgjør på verdensbasis, nesten 10 prosent av det totale skogarealet i verden.

36 millioner innbyggere

Når man tenker på at Canada er verdens nest største i areal, er ikke 36 millioner innbyggere all verden. Det betyr i alle fall at det god plass, men bosetting er hovedsakelig konsentrert i de sørlige områder av landet. Det er nok først og fremst på grunn av klima, at vi finner flest innbyggere langs grensen i sør mot USA. De er spredt helt fra Stillehavet i vest, til Atlanterhavet i øst. Det er byer som Vancouver, Toronto, Calgary, Montréal, Ottawa, Winnipeg og Halifax, som er de største og mest viktige i Canada.

Rikt på naturressurser

Siden Canada besitter store areal både til lands og til havs, er det kanskje ikke så unaturlig at de har gode tilganger på det naturen har å tilby. Det er ikke mye som ikke finnes på listen, over naturressurser som landet beskatter og utvinner. Men de er restriktive i de områder, som de ser på som truet eller hvor miljøet er betydelig viktig. Fisk, olje & naturgass, jern, salt, gull & sølv, bly, sink, nikkel, grus & sand og sist men ikke minst tømmer.

 

Rikt på naturressurser

Palmer i Vancouver

Ja det er faktisk så varmt klima i Vancouver, så der svaier palmene i den hete solen. Det er som jeg har vært inne på før, Canada er landet med variasjoner. Når vi vet at den nordligste øya til Canada, ligger kun 80 mil fra Nordpolen-sier det jo mye om avstander som finnes her. Mye av årsaken til at Vancouver har et så mildt klima, er ikke minst nærheten til Stillehavet. Fra Stillehavet kommer det varme luftstrømmer, men også til tider ganske så fuktig klima. På vestkysten av Vancouver Island, har man faktisk regnskogsklima. Det er ikke hundre prosent regnskog med tanke på artsmangfoldet, men vi finner blant annet svært gamle og høye trær. Det er trær som er opptil 1300 år, og hele 90 meter over bakken. Douglasgranen og Kjempetuja, er de som kan oppnå en slik alder og høyde.