Canada – Geografi og tall I

Det å kunne kalle noe for villmark har visse kriterier med tanke på størrelse og mangfold. Det er også knyttet visse kriterier til bruken av området, for eksempel beboelse, jakt, skogsdrift for å nevne noe. I Canada finnes det ganske så mye villmark, selv om vi ofte sier villmark om store og øde områder-stemmer ikke dette helt. Fra hjemlige trakter har vi mye skog & fjell, men slett ikke alt er villmark. Slik er det i Canada også, men uansett er mulighetene mange til å kunne få seg skikkelige naturopplevelser for livet. La oss se litt nærmere på dette, i alle fall en liten del av det.

Geografi

Geografi

Canada er faktisk det nest største landet i verden, bare Russland er større enn landet vi nå skal bli litt bedre kjent med. Det som preger Canada sin geografi, er nok først og fremst variasjonene vi finner der. I antall kvadratkilometer, snakker vi om tett opp til 10 000 000. Det er med andre ord enorme områder, og landet deles inn i ikke mindre enn seks tidssoner. Tidssoner deles inn i øst-vest belter, så bredden er med andre ord vesentlig stor målt i lengdegrader.

7 regioner

Akkurat som vi deler inne landet vårt i fylker og landsdeler, er Canada delt inn i regioner. Alle de 7 regionene, har sine særegenheter og sitt særpreg. Det å bli kjent med et så stort land, krever mye tid og mange turer. Ja hvis det i det hele tatt er mulig, så tar det i alle fall lang tid å kunne si at man er godt kjent i Canada. Klima og topografi i hver enkelt region, er nesten så forskjellig at man skulle tro de var forskjellige land på kloden. De har en rekke provins- og nasjonalparker, for å sikre at de bevarer landets landskapstyper. Bevaring av villmark er noe som er viktig for Canada, det er lett å oppdage i dette storslåtte landet.

Regnskog og arktisk klima

Regnskog og arktisk klima

Canada kan by på alt fra regnskog, til isbreer og kalde fjorder. Det er ikke noen overdrivelse å si at Canada, er landet med de store variasjoner og også overraskelser. Hvis man bruker litt tid på å lese seg opp om Canada, kan man som turist virkelig oppleve det meste. Men på grunn av størrelsen, er det nok lurt å sette opp en plan. Med mindre man ikke skal være der svært lenge, vil nok en reiserute være riktig og ikke minst praktisk.

Kystlinje mot tre hav

Ikke bare er Canada verdens nest største land, men de har også verdens lengste kystlinje. Stillehavet, Atlanterhavet og Nordishavet, er alle sammen hav som Canada har kystlinje til. 243 791 er det nøyaktige tallet, på antall kilometer med kystlinje man finner i Canada. Landets grense mot USA er, nesten 9 000 kilometer lang. Øyene man finner i nord, ligger cirka 80 mil fra Nordpolen. Mens Nordishavet skiller mellom Russland og Canada, som da altså er naboer. Det å være nabo både med USA og Russland, er jo i seg selv ganske så spesielt. Snaut 15 prosent av verdens ferskvann, er det regnet ut at Canada besitter. Hovedtyngden av innsjøer, finner man i Ontario og Manitoba. De deler også en del sjøer med sin nabo i sør, USA.

Mount Logan

Dette er Canadas høyeste fjelltopp, den er med sine 5 929 meter-godt over dobbelt så høy som Galdhøpiggen i Norge.